Företagsöverlåtelse

Södertälje Skin Center är en väl fungerande hudmottagning som överlåtes på grund av pension. Ring 0733-44 44 30, Bertil Rexler