Rekryteringsavtal


Rexler utför searching/headhunting för uppdragsgivarens räkning avseende rekrytering av en legitimerad läkare för tillsvidareanställning eller långt vikariat hos uppdragsgivaren. Läkaren skall ha specialistkompetens inom ..................... (kod, enligt socialstyrelsens nomenklatura). Uppdraget gäller INTE uthyrning av läkare.

  • redovisar kontinuerligt resultatet av searchingen/headhuntingen
  • kontrollerar läkarlegitimitet, specialistbehörighet och ev disciplinpåföljder hos Socialstyrelsen/HoSp/HSAN/IVO
  • kontrollerar merithandlingars autenticitet och tar referenser
  • vidarebefordrar den information som uppdragsgivaren önskar få framförd till läkare
  • rekommenderar läkare motsvarande uppdragsgivarens önskemål
  • sänder alla nödvändiga merithandlingar till uppdragsgivaren

Parterna är överens om att uppdragsgivaren i och med detta avtal inte blir arbetsgivare gentemot Rexler som har inregistrerad konsultfirma sedan 1984 med F-skattebevis.

Rexler kan under inga omständigheter bli avtalspart gentemot läkare. Alla arbetsrättsliga och juridiska avtal träffas och regleras mellan uppdragsgivaren och läkare.

Garanti

Om läkare, som rekommenderats av Rexler, avbryter sin anställning inom 1 år från anställningens början, trots att läkaren har signerat ett tillsvidareanställningsavtal, anvisar Rexler ytterligare läkare intill dess läkare stannar varaktigt, minimum 1 år.