Väsby läkargrupp

Doktor.se Väsby läkargrupp söker två specialistläkare i allmänmedicin till vårdcentralen som är auktoriserad och arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vi arbetar hälsofrämjande och tar emot patienter i alla åldrar samt utför sedvanliga primärvårdsuppdrag. I nuläget har vi ca. 17 000 listade patienter. Vi är ett team med starkt engagemang och hög kompetens. Hos oss arbetar specialistläkare i allmänmedicin, mottagningssköterskor, distriktsköterskor, diabetessköterskor, astma/KOL-sköterska, psykologer, kurator samt administratörer.

Doktor.se Väsby läkargrupp består av tre affärsområden; husläkarmottagning, vaccination och företagshälsa. Väsby läkargrupp startades 1983 i privat regi och har arbetat på uppdrag av Region Stockholm sedan 2013. Sedan 2020 är Väsby läkargrupp en del av Doktor.se som är en av Sveriges ledande aktörer inom digital vård. I och med detta kan våra patienter nu nå oss både digitalt och fysiskt, vilket ger oss extra goda möjligheter att erbjuda en patientcentrerad och smidig vårdupplevelse.

Vi söker således två fasta allmänspecialister: 50% läkarchef/MAL och 50% klinisk tjänstgöring

Som läkarchef med medicinskt ansvar ingår du i ledningsgruppen och arbetar nära övriga chefer och verksamhetschef. Du ansvarar för att leda, planera, följa upp och utveckla arbetet inom läkargruppen i nära samarbete med övriga chefer och teamledare. Utöver personalansvar för läkargruppen kommer du i rollen som medicinskt ansvarig läkare vara rådgivande till verksamhetschef i medicinska frågor, bevaka behovet av och forma nödvändiga rutiner för att utveckla den medicinska verksamheten, vara övergripande ansvarig för avvikelsehantering och ansvara för medicinsk säkerhet. Uppdraget är för närvarande en chefsbefattning i kombination med 50% klinisk tjänstgöring.

Allmänspecialist helst 100% tjänstgöring men deltid kan överenskommas.

https://doktor.se/mottagningar/vlg/