Vill Du arbeta utomlands?

I Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Abu Dhabi, Dubai eller i Schweiz?

Som allmänmedicinare, barnläkare, anestesiolog, internmedicinare, kirurg eller inom annan specialitet?

Mejla Din CV på engelska till bertil@rexler.se