Vill Du arbeta utomlands?

I Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Abu Dhabi, Dubai eller i Schweiz?

Som allmänmedicinare, barnläkare, anestesiolog, internmedicinare, kirurg eller inom annan specialitet?

Sänd Din CV eller skriv en CV på engelska enligt mall som finns på dessa hemsidor. 

Kontakta mig så informerar jag om förutsättningarna för arbete utomlands.