Om Rexler Headhunt AB

Jag har sedan 1986 rekryterat fasta specialistläkare inom de flesta läkarspecialiteterna. Inom primärvård, sjukhusvård och företagshälsovård. 

Jag rekryterar specialistläkare inom

Allmänmedicin, internmedicin, kirurgi, psykiatri, allergologi, anestesiologi, arbets- miljömedicin, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri, endokrinologi, diabetologi, företagshälsovård, geriatrik, gynekologi och onkologi, handkirurgi, hematologi, hjärtsjukdomar, öron-näsa-hals, hörselrubbningar, hud- och könssjukdomar, infektionsmedicin, kardiologi, kärlkirurgi, klinisk cytologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk bakteriologi, virologi, farmakologi, fysiologi, klinisk kemi, neurofysiologi, patologi, kvinnosjukdomar och förlossning, lungsjukdomar, gastroenterologi och hepatologi, radiologi, rehabilitering, njursjukdomar, neonatologi, nervsjukdomar, neurologi, njurmedicin, nukleärmedicin, obstetrik och gynekologi, ögonsjukdomar, ortopedi, plastikkirurgi, rättsmedicin, rättspsykiatri, rehabiliteringsmedicin, reumatologi, reumatiska sjukdomar, röntgenundersökningar, röntgenbehandling, röst- och talrubbningar, skolhälsovård, smärtlindring, socialmedicin, thoraxkirurgi, transfusionsmedicin, tumörsjukdomar, urologi, yrkes- miljömedicin, yrkesmedicin mm

Jag har stora databaser över specialistläkare och stora kontaktnät med uppdragsgivare.

Jag rekryterar inom sverige men även till Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Schweiz, Abu Dhabi och Dubai.

Jag hjälper till hela vägen från det att ett behov av en fast specialistläkare uppstår, till att söka reda på och rekommendera lämpliga läkare.

Till varje rekrytering gör jag professionella referenstagningar samt grundliga undersökningar hos Socialstyrelsen/HSAN/IVO angående behörighet och eventuella disciplinpåföljder. Allt görs för att minimera riskerna för felrekrytering.

Aktuella rekryteringar:

1) Dermatolog till Södertälje Skin Center AB  i Södertälje. Anställning eller konsultarvode, hel- eller deltid. Verksamheten kan eventuellt övertas. Ägaren närmar sig pensionsåldern och vill trappa ner. https://www.merinfo.se/foretag/S%C3%B6dert%C3%A4lje-Skin-Center-AB-5566881248/2k2dl28-hz0a

2) Specialist i Företagshälsovård/Yrkes- och miljömedicin/Arbets- och miljömedicin/Arbetsmedicin sökes till Enköpingshälsan. www.enkopingshalsan.se Jörgen närmar sig pensionsåldern och behöver ersättas. 

3) Ögonläkare sökes till Familjeläkarna Saltsjöbaden. http.//ww.famlak.se/saltsjobaden

4) Aveny Ögonklinik, Göteborg, www.avenyogonklinik.se söker ytterligare en oftalmolog

5) Specialist inom Öron-Näsa-Hals sökes till Järva Specialistvård Martina, www.jarvaspecialistvard.se

6) Hematolog behövs i Kristianstad p g a pensionsavgång. https://vard.skane.se/centralsjukhuset-kristianstad-csk/mottagningar-och-avdelningar/hematologiavdelning-123/