Om Rexler Headhunt AB

Jag har sedan 1986 rekryterat fasta specialistläkare inom de flesta läkarspecialiteterna. Inom primärvård, sjukhusvård och företagshälsovård. Jag har stora databaser över specialistläkare och stora kontaktnät med uppdragsgivare.

Jag rekryterar inom sverige men även till Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Schweiz, Abu Dhabi och Dubai.

Jag hjälper till hela vägen från det att ett behov av en fast specialistläkare uppstår, till att söka reda på och rekommendera lämpliga läkare.

Till varje rekrytering gör jag professionella referenstagningar samt grundliga undersökningar hos Socialstyrelsen/HSAN/IVO angående behörighet och eventuella disciplinpåföljder. Allt görs för att minimera riskerna för felrekrytering.