Tag hjälp av en professionell aktör

Ni behöver förhoppningsvis inte rekrytera ofta. Men det innebär att ni inte är experter på att göra kravspecifikationer. Vad kräver befattningen och vad är i övrigt önskvärt? Hur gör ni ett bra urval?Har kandidaten en bra och rättvisande CV? 

Finns dokumenterad och väl vitsordad specialistkompetens? Vilken information finns hos HOSP/IVO ang legitimation, specialistkompetens, behörighet och anmälningar?
Finns referenser och hur bedömer man dem? Rexler Headhunt AB har arbetat med professionell rekrytering för fasta anställningar av specialistläkare sedan 1986. Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion om hur jag kan hjälpa er att rekrytera fasta specialistläkare. Numera även vecko- och månadsvis.


Att rekrytera specialistläkare kostar inte bara dyra annonser. Det kostar även tid och pengar med intervjuer där man ibland snabbt kunde se att det inte var rätt doktor man hade kallat.