Till verksamhetschefer

Behöver Du fler fasta specialistläkare eller sjuksköterskor?

115 884 läkare finns i sverige

54 685 är specialistläkare

10 625 är allmänspecialister

554 är akutläkare

207 565 sjuksköterskor finns också

Jag vet var alla bor! Vilka behöver du?

I stället för att annonsera för dyra pengar - och inte få svar - kan jag skicka dina annonser direkt hem i läkarnas och sjuksköterskornas brevlådor! Effektivt!

Jag har REKRYTERAT fasta specialistläkare i alla specialiteter under 38 år och kan hjälpa Dig också! Jag kontrollerar legitimitet för läkare och distriktssköterskor, specialistbehörighet och ev disciplinpåföljder hos Socialstyrelsen/HoSp/HSAN/IVO. Kontrollerar merithandlingars autenticitet och tar referenser.

Numera kan Du få läkare och sjuksköterskor även veckor, månader eller år. Det är Du som bestämmer!

Ring 0733-44 44 30, 0735-13 33 35  eller mejla bertil@rexler.se eller rexlerbertil@gmail.com

Läs referenslistan!